Järfälla kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Ungdomsmottagningen
Län: Stockholms län
Kommun: Järfälla kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sofia Karlsson
Titel:
Telefon: 08-508 289 07
E-post: sofia.karlsson@jarfalla.se
Hemsida: www.jarfalla.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2013-01-07 - 2013-10-31
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, SMART
Projektbeskrivning: Ungdomsmottagningen gör en analys av tidigare genomförda insatser, bokning på webben, för att se om fler pojkar kommer i kontakt med mottagningen på det sättet. Dessutom kommer en affischeringskampanj att genomföras under våren. Mätningar av antalet bokningar på webben, klamydiatester och pojkar som hämtar kondomer kommer att genomföras före och efter affischeringskampanjen.