Järfälla kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Miljödiplomering
Län: Stockholms län
Kommun: Järfälla kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Miljö
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Morgan Pettersson
Titel: Miljödiplomerare
Telefon: 08-580 291 28
E-post: morgan.pettersson@jarfalla.se
Hemsida: www.jarfalla.se/miljodiplom
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista
Projektbeskrivning: Verksamheter i miljödiplomeringen gör bland annat en miljöutredning, en nulägesanalys inom vissa områden där man har en miljöpåverkan (energi, kemikalier etcetera). I den finns också ett avsnitt som heter socialt ansvarstagande där man anger om det bedrivs jämställdhetsarbete och hur det i så fall bedrivs. När en revisor kommer ut för att revidera verksamheterna så ska alltid frågor om jämställdhet tas upp.