Järfälla kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Järfälla Kultur
Län: Stockholms län
Kommun: Järfälla kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sofia Karlsson
Titel:
Telefon: 08-50828907
E-post: sofia.karlsson@jarfalla.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, SMART, Värderingsövningar, Workshops/aktivitetsanalyser
Projektbeskrivning: Järfälla kultur var med i projektet Våga visa och där såg man att jämställdhetsperspektivet saknades. Personalen har fått utbildning,gjort jämställdhetsanalyser av verksamheten och satt upp SMARTA mål att nå. Aktiviteter och utbildning för att nå målen genomförs under våren. VP kommer att jämställdhetsintegreras så att arbetet blir hållbart.