Järfälla kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämt i Järfälla
Län: Stockholms län
Kommun: Järfälla kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sofia Karlsson
Titel:
Telefon: 08-508 289 07
E-post: sofia.karlsson@jarfalla.se
Hemsida: www.jarfalla.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-05-07 - 2013-10-31
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Genuscoachning, KRUS webbutbildning, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, makEQuality, SMART, SWOT, Checklista för jämställdhetsanalys, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Järfälla kommun arbetar för att göra arbetet med jämställdhet hållbart. Könsuppdelad statistik tas fram, ledningsgrupper utbildas i jämställdhetsanalyser, stödpersoner i förvaltningarna utbildas, anvisningar till mål och budget har ett jämställdhetsperspektiv, interna utbildningar jämställdhetsintegreras och en handlingsplan tas fram.