Järfälla kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Idrott och fritid
Län: Stockholms län
Kommun: Järfälla kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sofia Karlsson
Titel:
Telefon: 08-508 289 07
E-post: sofia.karlsson@jarfalla.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-10-14 - 2013-10-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: Järfälla idrott och fritid kartlägger hur halltider fördelas till flickor och pojkar. Föreläsare kommer att tas in för att utbilda föreningar i jämställdhet. Mätningar av fördelning av halltider genomförs före och efter utbildningen. Vidare kommer man också att titta på hur många flickor och pojkar som fortsätter idrotta i en klubb efter att de varit med i Idrottslyftet.