Jämtlands läns landsting

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhetsintegrering av ärendehantering
Län: Jämtlands län
Kommun: Jämtlands län Alla kommuner
Sektor: Landsting
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Anna Ebenmark
Titel:
Telefon:
E-post: anna.ebenmark@jll.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, Checklista för jämställdhetsanalys
Projektbeskrivning: