Jämtlands läns landsting

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställd läkemedelsförskrivning
Län: Jämtlands län
Kommun: Jämtlands län Alla kommuner
Sektor: Landsting
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Anna Ebenmark
Titel:
Telefon:
E-post: anna.ebenmark@jll.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
-
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: