Jämställt

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Saknar geografisk plats, Stockholms län
Kommun: Saknar geografisk plats , Stockholms län Alla kommuner
Sektor: Annan sektor
Verksamhetsområde/bransch: Personal och arbetsmiljö, Social omsorg, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: David Flato, Maria Hulth och Kristina Henkel
Titel: Jämställdhetsexperter och normkritikexperter
Telefon: 0736854454
E-post: info@jamstallt.se
Hemsida: http://www.jamstallt.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Annan finansiering Exempelvis Skolverket och Forum för levande historia
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: Vi på Jämställt arbetar kontinuerligt med jämställdhet och normkritik inom olika verksamheter. Vi arbetar mest med skolor, förskolor, högskolor och universitet. Vi utbildar personal om jämställdhet och normkritik samt hur de kan arbeta praktiskt med detta i sina respektive verksamheter. Vi har arbetat i över 10 år med dessa frågor och är ledande i Sverige och norden. Hör av er för mer information, hjälp eller tips!