Add Gender

www.addgender.se
Kontaktperson: Pernilla Alexandersson, vd
pernilla.alexandersson@addgender.se
Telefon: 0767-877877

Add Gender AB är en konsultfirma inom genus, jämställdhet och mångfald som grundades 2008. Vi är ett team av normingenjörer som undersöker sina uppdragsgivares formella och informella normer inom jämlikhet, tolkar och rekonstruerar dem med utgångspunkt i organisationens verksamhet, målgrupp och medarbetare. Alltid utifrån det som redan fungerar bra.

En stor kundgrupp är offentlig sektor med fokus på att genomföra klassiska jämställdhetsintegreringsmetoder på ett nyskapande sätt.  Erfarenhet inom kartläggning, kompetensutveckling och rådgivning finns inom regionförbund, kommuner, myndigheter och statliga bolag men också inom föreningar. Add Gender arbetar till stor del även inom privat sektor och är medlemmar i branschorganisationen Mångfaldsföretagarna.