Musikverket - Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Namn på projekt/arbetsnamn: JiM
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Anna Hedar
Titel: Jämställdhetskoordinator
Telefon: 0851955460
E-post: anna.hedar@musikverk.se
Hemsida: http://www.musikverket.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2014-01-01 - 2014-12-31
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Andra projektmedel JiM-projektet, statligt finansierat
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, SMART
Projektbeskrivning: Ur Musikverkets handlingsplan för 2014:
•Inventering av Scenkonstmuseets samlingar ur genusperspektiv.
•Inventering och analys av Visarkivets ljudfiler
•Införande av könsuppdelad statistik.
•Satsning på kvinnliga gästpedagoger till Elektronmusikstudion EMS.
•Utveckling av Musikplattformens ansöknings- och dokumentationsverktyg.