Jämställdhetsarbete på Pensionsmyndigheten

Namn på projekt/arbetsnamn: JiM
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Trygghetssystem
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Atosa Anvarizadeh
Titel: Utvecklare
Telefon:
E-post: atosa.anvarizadeh@pensionsmyndigheten.se
Hemsida: http://www.pensionsmyndigheten.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Annan finansiering särskilt anslag från regeringen
Metoder, länk till verktygslåda: Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, Processkartläggning, Fem frågor
Projektbeskrivning: Pensionsmyndigheten fokuserar under 2014 på två verksamhetsanalyser utifrån ett könsperspektiv:
1) Är PM likvärdigt bra på att nå ut till kvinnor och män med kunskap och information om pensionssystemet så att kvinnor och män tryggt kan göra medvetna val i livet som påvekrar deras framtida pension?
2) Finns det risk för könsdiskriminering i beslut om bostadstillägg?