Herrljunga kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställdhetsintegrering på Familjecentralen samt att förebygga hedersrelaterat våld
Län: Västra Götalands län
Kommun: Herrljunga kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Mäns våld mot kvinnor
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Marita Karlsson/Inger Mellåker
Titel: Förskollärare/socialpedagog
Telefon: 0513-17 080
E-post: familjecentralen@admin.herrljunga.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-08-01 - 2012-10-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Länsstyrelsen
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Fokusgrupp, Processkartläggning
Projektbeskrivning: Kartläggningsarbete. Därefter analys och framtagande av handlingsplan. Diskuterat läst litteratur. Genomfört en ”pappa-barndag”. Planer för en föreläsningskväll riktat till föräldrar.
Mälen är att dels att ta fram en handlingsplan och att öka medvetenheten, avseende jämställdhet och hedersrelaterat våld hos personal på Familjecentralen.