Hedemora kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: JÄMT i Hedemora
Län: Dalarnas län
Kommun: Hedermora kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Ylva Aguilar
Titel: Jämställdhetsstrateg
Telefon: 070-329 35 72
E-post: ylva.aguilar@hedemora.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, JämKART, JämKAS Bas, Könsuppdelad statistik, makEQuality, MUMS, Checklista för jämställdhetsanalys, Trappan, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Under den tid vi erhåller pengar, sker utbildning av chefer, mellanchefer, nyckelpersoner samt hemtjänstpersonal och politiker. Därefter uppföljning med jämna mellanrum. Vi har jämställdhetspiloter (politiker) och jämställdhetsnätverk (tjänstepersoner).Sedan tidigare utbildas förskola/skola i På lika villkor.