Funkabo Fritidsgård - Funkabo goes Funky, från medvetenhet till färdighet

Namn på projekt/arbetsnamn: Funkabo goes Funky, från medvetenhet till färdighet
Län: Kalmar län
Kommun: Kalmar kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Katarina Johansson Storm
Titel: Personalutvecklare
Telefon: 0480-451627
E-post: katarina.johansson-storm@kalmar.se
Hemsida: http://www.kalmar.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Checklista, Genuscoachning, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Fritidsgårdarna ska vara jämställdhetsäkrade och ha en öppen verksamhet för alla. En kartläggning genomfördes 2009 som visade könssegregerad verksamhet utan kunskap/medvetenhet om könsmönster. Målet var att öka andelen underrepresenterat kön till 40 % och nåddes 2013. Utbildning och handledning och ombyggnation. Nu är gården genussäkrad med genomtänkta aktiviteter och miljö. Är attraktiv för både pojkar och flickor.