Fryshuset Göteborg

Namn på projekt/arbetsnamn: United Sisters
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Jenny Helin
Titel: Samordnare
Telefon: 0761269581
E-post: jenny.helin@fryshuset.se
Hemsida: http://www.fryshuset.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Ungdomsstyrelsen, Annan finansiering Göteborg stad
Metoder, länk till verktygslåda: Värderingsövningar, United sisters metodmaterial
Projektbeskrivning: United sisters är en verksamhet som arbetar självstärkande med unga tjejer genom gruppverksamhet och coachning. Vi utgår ifrån en feministisk värdegrund och vill medvetandegöra unga tjejer om patriarkala strukturer och hur en kan arbeta normkritiskt och lösningsfokuserat.