Fryksdalens Samordningsförbund

Namn på projekt/arbetsnamn: Framsteget
Län: Värmlands län
Kommun: Värmlands län Alla kommuner
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Personal och arbetsmiljö
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Michael Schagerberg
Titel: Projektledare
Telefon: 0701-903535
E-post: michael.schagerberg@sunne.se
Hemsida: www.finsamvarmland.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
-
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Följeforskning, Könsuppdelad statistik, SWOT
Projektbeskrivning: Vi vill med vårt jämställdhetsarbete säkerställa att resurser fördelas lika mellan könen. För detta använder vi oss av 4R samt att vi följer en plan för arbetet. I tillägg är jämställdhet alltid en förekommande punkt på arbetsplatsträffar.