Forum för feministiska föräldrar

Namn på projekt/arbetsnamn: Det löser sig jämt
Län: Stockholms län, Västerbottens län
Kommun: Stockholms kommun, Umeå kommun
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård, Kultur och Fritid, Personal och arbetsmiljö, Social omsorg, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Johanna Lauri, Sara Dahlin
Titel: Författare
Telefon: 070-6556507, 070-3660239
E-post: johanna.lauri@telia.com, dahlin.sara@gmail.com
Hemsida: http://detlosersigjamt.blogspot.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
-
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Ungdomsstyrelsen
Metoder, länk till verktygslåda: Könskonsekvensanalys, Djupintervjuer, enkät
Projektbeskrivning: Vi har samlat in tips och lösningar för ett jämställt föräldraskap. Lösningarna har sammanställts i boken Det löser sig jämt – om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen. Boken är indelad i fem teman; föräldraledighet, ekonomi, arbetsliv, hushållsarbete och fritid. Boken vänder sig till föräldrar men lämpar sig också bra i likabehandlingsarbete, främst vad gäller delområdet föräldraskap och förvärvsarbete.