Förskolorna Berg, Bokenäs, Hogstorp, Högås i Uddevalla kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Handledning för jämställdhet och kunskap
Län: Västra Götalands kommun
Kommun: Uddevalla kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Rita Svensson och Sofia Olsson
Titel: Förskolechef och skolutvecklare
Telefon: 0522-697009 och 0522-69 66 70
E-post: rita.svensson@uddevalla.se och sofia.a.olsson@uddevalla.se
Hemsida: http://www.uddevalla.se/barnutbildning.4.db14d4ff4f08ecf980003526.html
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Andra projektmedel Skolverket/handledning för jämställdhet och kunskap
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Observation, Genuscoachning, Processkartläggning, Checklista för jämställdhetsanalys, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Arbete har fokuserats till att titta på pedagogernas bemötande av barn och vuxna. Med videokamerans hjälp har pedagogerna observerat och analyserat sitt bemötande. Ofta gör vi inte som vi tror att vi gör! Alla läste litteratur och tankar och erfarenheter diskuterades i grupper. Processledare i projektet har handlett alla arbetslag i utvecklingsarbetet och själv fått handledning av forskare på Göteborgs universitet.