Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner

Namn på projekt/arbetsnamn: Heltidsprojektet
Län: Örebro län
Kommun: Karlskoga kommun, Degerfors kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Hälsa och sjukvård, Personal och arbetsmiljö, Social omsorg, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sofie Norén
Titel: Kvalitetsledare
Telefon: 0586-62218
E-post: sofie.noren@karlskoga.se
Hemsida: http://www.karlskoga.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2012-12-12 - 2015-12-31
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Andra projektmedel Kommunala pengar
Metoder, länk till verktygslåda: Analys lönelots, Könsuppdelad statistik, SWOT
Projektbeskrivning: Att möjliggöra heltider för samtlig personal inom folkhälsoförvaltningen. Ett arbete har påbörjats med att se över förvaltningens hel och deltider.