Fiber Optic Valley

Namn på projekt/arbetsnamn: Gen(us)vägar
Län: Gävleborgs län
Kommun: Hudiksvalls kommun
Sektor: Näringsliv
Verksamhetsområde/bransch: Tillväxt och företagande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Ann-Sofie Däldehög
Titel:
Telefon: 0730248989
E-post: ann-sofie.daldehog@fiberopticvalley.com
Hemsida: www.genusmedvetetledarskap.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2009-08-01 - 2011-08-01
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Andra projektmedel VINNOVA
Metoder, länk till verktygslåda: Observation, Genuscoachning, Värderingsövningar, Action learning
Projektbeskrivning: Projektets mål var att stärka organisationernas innovationsförmåga genom att integrera ett genusperspektiv i organisationsutvecklingen. Projektet resulterade i en uppmärksammad bok ”Genusmedvetet ledarskap – resan från ickefråga till tillväxtfråga”, Liber förlag. Ett trettiotal chefer deltog inom tio av medlemsorganisationerna i ett Learning Community, varav tre organisationer arbetade med en fördjupad process.