FairPay Foundation

Namn på projekt/arbetsnamn: FairPay - Play on equal terms
Län: Skåne län, Stockholms län, Västerbottens län
Kommun: Skåne län Malmö kommun, Stockholms län Stockholms kommun, Västerbottens län Umeå kommun
Sektor: Annan sektor
Verksamhetsområde/bransch: Innovation, Integration, Samhällsplanering, Tillväxt och företagande, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Isabelle Widmark
Titel: Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0738181496
E-post: isabelle.widmark@hotmail.com
Hemsida: http://www.fairpay.nu
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Observation, Gender Budgeting, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, Upphandling för jämställdhet, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: FairPay arbetar för att förändra den ekonomiska strukturen inom idrotten, idag går 80 % av den totala sponsringen till män och 20 % till kvinnor. Vi granskar resursfördelningen för att på så sätt synliggöra de strukturer som hindrar människor från att idrotta på lika villkor. FairPay har också ett vetenskapligt råd som kunskapsmässigt kvalitetssäkrar arbete. Rådet är tvärvetenskapligt sammansatt för att kunna täcka det komplexa område som FairPays vill förändra.