Fagersta kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställd livstid i Fagersta
Län: Västmanlands län
Kommun: Fagersta kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Karin Gagner
Titel: Projektledare
Telefon: 0736-737693
E-post: karin.gagner@fagersta.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Arbetsplatsträffar
Projektbeskrivning: Jämställdhet och värdegrund på APT, alla medarbetare i kommunen ska ha en diskussion kring ämnet och knyta an det till verksamheten både för bemötande internt och externt. Träffarna genomfördes i hela organisationen från ledningsgrupper till verksamheter. Inför aktiviteten fick alla chefer en utbildning och ett stöd i form av ppt med talmanus för att kunna genomföra diskussionen på arbetsplatsen. Materialet kan användas vid fler tillfällen.