Eskilstuna Kultur- och fritidsförvaltning

Namn på projekt/arbetsnamn: För alla! Ett jämställt sätt att arbeta
Län: Södermanlands län
Kommun: Eskilstuna kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Lena Klintberg
Titel: Utvecklare
Telefon: 016-710 13 71, 073-950 60 72
E-post: lena.klintberg@eskilstuna.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Checklista, Följeforskning, Könsuppdelad statistik, SMART, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Eskilstuna kultur- och fritidsförvaltning vill få en kontinuitet och en integrering av jämställdhetsarbetet. All personal utbildas i frågan och utbildningar genomförs kontinuerligt. Alla viktiga dokument är bekönade och de handlingar som ska till Arbetsutskottet blir genomlästa med ett genusperspektiv. En stor del av verksamheten har könsuppdelad statistik och analyseras utifrån 5R-metoden. Det finns två lokala processledare för arbetet med jämställdhetsintegrering.