Eskilstuna kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Hållbar jämställdhet i Eskilstuna kommun
Län: Södermanlands län
Kommun: Eskilstuna kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde, Kultur och Fritid, Miljö, Räddningstjänst, försvar och beredskap, Samhällsplanering, Social omsorg, Tillväxt och företagande, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Marianne Karlberg
Titel: Kommunstrateg och central processledare jämställdhetsintegrering
Telefon: 016-710 22 14
E-post: marianne.karlberg@eskilstuna.se
Hemsida: http://www.eskilstuna.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Checklista, Följeforskning, Gender Budgeting, KRUS webbutbildning, Könskonsekvensanalys, Könsuppdelad statistik, SMART, Checklista för jämställdhetsanalys, Trappan, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: I Eskilstuna kommun har samtliga förvaltningar och bolag i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering ur ett verksamhetsperspektiv så att bemötande, service och tjänster ges på ett jämställt sätt.SKL:s program för Hållbar jämställdhet har vi fått medel från för perioden 2009-2011 samt 2011 -2013. Eskilstuna har som mål att vara en av Sveriges mest jämställda kommuner.