Eskilstuna kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: DIS (Delaktighet i samhället), Vi andas samma luft
Län: Södermanlands län
Kommun: Eskilstuna kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Social omsorg
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Anna Fridell
Titel: Utvecklare
Telefon: 073-950 61 18
E-post: anna.fridell@eskilstuna.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, 4R-metoden, Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: Vi har utbildat personer med bistånd till daglig verksamhet till utbildare i jämställdhet. De utbildar nu andra brukare, medarbetare och chefer i daglig verksamhet och LSS boende. De handleder även de olika arbetsplatserna i att göra jämställdhetsplaner på verksamheterna.