Equalify Sweden

Namn på projekt/arbetsnamn: Equalify
Län: Nationellt
Kommun: Nationellt
Sektor: Näringsliv
Verksamhetsområde/bransch: Innovation, Integration
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Stefan Lekovic
Titel: VD
Telefon: 0709609282
E-post: Stefan.lekovic@equalify.se
Hemsida: https://www.equalify.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Annan finansiering Finansierat av oss själva
Metoder, länk till verktygslåda: Flödesschema
Projektbeskrivning: Equalify är en mjukvara som eliminerar möjligheten för rekryterare att göra felbeslut pga. implicita associationer. Vi skapar, tack vare denna mjukvara, möjligheten för ett fullt objektivt första intryck när en rekryterare ser på ett CV.