Communicare

Namn på projekt/arbetsnamn: Vad Ska Du Bli
Län: Värmlands län
Kommun: Hammarö kommun, Karlstads kommun
Sektor: Ideell sektor
Verksamhetsområde/bransch: Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Klas Johansson
Titel: Projektledare
Telefon: 0760-447 380
E-post: klas.johansson@communicare.nu
Hemsida: www.communicare.nu
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett:
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Checklista, Observation, Följeforskning, Könsuppdelad statistik, SWOT, Värderingsövningar, Utvärdering via frågeformulär på nätet.
Projektbeskrivning: Hela projektet har planerats, genomförs och kommer att avvecklas med en tydlig tanke om jämställdhetsintegrering. Vi mäter resursfördelning och delar upp resultat och NDI, mellan killar och tjejer. NDI är Nöjd Deltagarindex, och är ett anonymt formulär där deltagarna får svara på konkreta frågor om verksamheten.