Brandförsvaret Uppsala Kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Hållbar jämställdhet
Län: Uppsala län
Kommun: Uppsala kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Räddningstjänst, försvar och beredskap
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Anders Nilsson
Titel: Brandinspektör
Telefon: 018-7273155
E-post: anders.nilsson@uppsala.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2010-01-01 - 2013-10-23
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: makEQuality, Trappan
Projektbeskrivning: Kunskapsundersökande och kunskapshöjande åtgärder har genomförts med samtliga chefer och medarbetare. En arbetsgrupp har tagit fram förslag till ytterligare jämställdhetsförbättrande åtgärder