Botkyrka kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Län: Stockholms län
Kommun: Botkyrka kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Miljö, Samhällsplanering
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Mikael Nyberg
Titel: Administrativ chef
Telefon:
E-post: mikael.nyberg@botkyrka.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet, Finansieras genom projektmedel: Program för hållbar jämställdhet
Metoder, länk till verktygslåda: Fokusgrupp, Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: