Botkyrka kommun kultur- och fritidsverksamhet

Namn på projekt/arbetsnamn: Utredning om jämställdheten inom idrotten i Botkyrka
Län: Stockholms län
Kommun: Botkyrka kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Fritid
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Susanna Evert
Titel: Utredare
Telefon: 08-530 615 23
E-post: susanna.evert@botkyrka.se
Hemsida: http://botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Botkyrka-vill-stärka-jämlikheten-i-ungas-idrottande.aspx
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: 3R-metoden, Gender Budgeting, Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: Botkyrka kommun har gjort en utredning om läget för jämställdheten inom idrotten i Botkyrka kommun. Analysen har gjorts utifrån representation, resursfördelning och upplevelse. Materialet som har använts är ordinarie verksamhetsstatistik, Riksidrottsförbundets statistik, externa statistikdatabaser samt forskning. Utredningen har genomförts av en utredare på kultur- och fritidsförvaltningen inom ramen för ordinarie budget.