Botkyrka kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
Län: Stockholms län
Kommun: Botkyrka kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Social omsorg, Mäns våld mot kvinnor, Utbildning, Övergripande
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Sari Römpötti
Titel: Projektledare
Telefon: 08-53062717
E-post: sari.rompotti@botkyrka.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Utbildning och dialog
Projektbeskrivning: Botkyrka driver ett projekt att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett kommunövergripande projekt. Utvecklingsområden: Kompetensutveckla medarbetare och chefer samt stärka det professionella stödet, utveckla kommunens föräldrastöd/utbildningar och utveckla en dialog med föreningar, trossamfund och övriga civilsamhället. Detta är ett projekt under tiden maj 2011-dec 2013 som sedan ska implementeras i ordinarie verksamhet.