Boost by FC Rosengårds

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Skåne län
Kommun: Skåne län Malmö kommun
Sektor: Näringsliv
Verksamhetsområde/bransch: Integration, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Nima Mäki
Titel: Jämlikhetsstrateg
Telefon:
E-post: nima.maki@boostbyfcr.se
Hemsida: http://www.boostbyfcr.se/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2015-01-01 - 2017-12-31
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik
Projektbeskrivning: