Blekinge tekniska högskola

Namn på projekt/arbetsnamn: GenisLab
Län: Blekinge län
Kommun: Karlskrona kommun, Karlshamns kommun
Sektor: Stat
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Lena Trojer
Titel: Professor
Telefon:
E-post: lena.trojer@bth.se
Hemsida: www.genislab-fp7.eu/
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2011-01-01 - 2014-12-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Andra projektmedel FP7 EU
Metoder, länk till verktygslåda: Gender Budgeting, Metoder för gender budgeting, HR dimensions, Organisation culture dimensions
Projektbeskrivning: För mer information se hemsidan www.genislab-fp7.eu/