Bergs kommun

Namn på projekt/arbetsnamn: Helt Rätt i Berg
Län: Jämtlands län
Kommun: Bergs kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Personal och arbetsmiljö, Social omsorg, Utbildning
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Emma Lundbäck
Titel:
Telefon: 072-2065215
E-post: emma.lundback@berg.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
-
Extern kompetens:
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: 4R-metoden, Observation, Gender Budgeting, SWOT, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Projektet syftar till att fler ska få förutsättningar att arbeta i den utsträckning man önskar. Detta är kopplat till rätten till heltid och är en jämställdhetsfråga. Projektet har arbetat med att synliggöra genusstrukturer för att öka medvetenheten kring hur det påverka oss i vardagen. Projektet har utbildat jämställdhetshandledare som hållit i reflektioner och diskussioner på sina arbetsplatser. Projektet har arbetat med att integrera jämställdhetsplan och verksamhet.