Arbetsmarknadsenheten, SDF MajornaLinné

Namn på projekt/arbetsnamn: Vidare Vägar
Län: Västra Götalands län
Kommun: Göteborgs kommun
Sektor: Kommun
Verksamhetsområde/bransch: Social omsorg
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Henrietta Nyberg
Titel: Projektledare
Telefon: 031-365 92 56
E-post: henrietta.nyberg@majornalinne.goteborg.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Tidsbegränsad insats
2010-10-01 - 2013-03-31
Finansiering: Finansieras genom projektmedel: Europeiska socialfonden
Metoder, länk till verktygslåda: Könsuppdelad statistik, Processkartläggning, Värderingsövningar
Projektbeskrivning: Vidare Vägar är ett EU finansierat arbetsmarknadsprojekt som arbetar för att kvinnor och män skall ha samma möjlighet till självförsörjning. Vi har jobbat med systematiskt jämställdhetsarbetet och kan idag visa på effekterna av arbetet.
1. Förvaltningsledningen har beslutat att Försörjningsenheten skall börja arbeta med jämställdhet.
2. Både kvinnor och män är idag mer nöjda med verksamheten.
3. Större aktivitetsutbud
4. Fler kvinnor och män har blivit självförsörjande