Apel FoU

Namn på projekt/arbetsnamn:
Län: Örebro län
Kommun: Örebro län Örebro kommun
Sektor: Näringsliv
Verksamhetsområde/bransch: Annat verksamhetsområde
Kontaktuppgifter: Kontaktperson/er: Laila Berglund
Titel: Utvecklingsledare
Telefon: 0709-399113
E-post: laila.berglund@apel-fou.se
Hemsida: www.apel-fou.se
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån ett: Personalperspektiv, Verksamhetsperspektiv
Tid för genomförande: Fortlöpande insats
Finansiering: Finansieras genom ordinarie verksamhet
Metoder, länk till verktygslåda:
Projektbeskrivning: