2014-06-30

Hero Image

Vem talar mest?

Hur mycket taltid upptas av kvinnor respektive män? Nu finns en webbsida där du kan få svaret svart på vitt.

GenderTimer är en webbsajt där du kan mäta taltid för alla som medverkar i ett möte, en film, ett framträdande, etc. Genom att följa med i samtalet och klicka in ordväxlingarna får du ett resultat baserat på exakt statistik.

Tanken är att GenderTimer ska främja genusmedvetenhet både i sociala situationer och på arbetsplatser. Mätverktyget visar tydligt vem som pratar mest, män eller kvinnor, och hjälper dig att se normativa könsmönster. Förhoppningen är att de konkreta siffrorna kan få människor att reagera och leda till en förändring mot en jämnare fördelning på sikt.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo