2016-02-08

Hero Image

Vem ska tilldelas Norrbottens jämställdhetspris?

Samverkan för jämställdhet i Norrbotten utlyser pris för bästa jämställdhetsarbete i Norrbotten år 2016. Prissumman ligger på 100 000 kr och priset ska gå till genomfört eller pågående jämställdhetsarbete.

Framgångsrikt jämställdhetsarbete ska lyftas fram och belönas. Det finns en strukturerad samverkan mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet och Kommunförbundet Norrbotten samt Luleå Näringsliv inom sakområdet jämställdhet; Samverkan för jämställdhet Norrbotten. Inom ramen för denna samverkan har ett jämställdhetspris instiftats, i fem år framåt.

Vem kan söka priset?

Organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner i Norrbotten. Priset är för genomfört eller pågående jämställdhetsarbete. Det går inte att söka medel för planerat arbete. Politiska partier/organisationer kan inte ansöka om priset. Läs mer genom att följa relaterad länk.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo