Lägg till verksamhet

Vem gör vad? är en databas med information om pågående och genomförda jämställdhetssatsningar runt om i landet. Fyll i formuläret och gör din verksamhet sökbar i databasen. Eventuella bilagor skickas till info@jamstall.nu.

* = Obligatoriskt fält.

Verksamhet

(Det går att markera flera alternativ)

Kontaktuppgifter

Jämställdhetsarbetet

(Det går att markera flera alternativ)

Arbete som fokuserar på personalen, på nuvarande och framtida medarbetare i verksamheten, arbetsmiljö och arbetsförhållanden, ledarskap, och allt arbete relaterat till diskrimineringslagstiftningen.
Arbete som fokuserar på verksamhetsutveckling i relation till de människor som verksamheten är till för: medborgare, klienter, patienter, kunder, etc.

(Det går att markera flera alternativ)

(Det går att markera flera alternativ)

Tillvägagångssätt

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo