2015-05-07

Hero Image

Utlysning av Mångfaldslabbet 2015

I utlysningen inbjuder VINNOVA företag och organisationer inom offentlig och privat sektor, ideella verksamheter, konsulter och forskare som vill genomföra ett normkritiskt innovationsprojekt. Ansökan kan gälla förstudier eller genomförandeprojekt. Välkommen att skicka in ansökan!

Nu lanserar VINNOVA ”Mångfaldslabbet – normkritisk innovation 2015”. Genom Mångfaldslabbet vill vi stärka normkritiska innovatörer som går före sin tid och driver samhällsutvecklingen framåt med nya idéer och lösningar. Ni kan söka stöd från oss för att genomföra antingen ett projekt eller en förstudie.

Utlysningen vänder sig till er som är intresserade av att använda befintliga metoder, verktyg och processer eller vill prova och utveckla metoder, verktyg och processer för normkritisk innovation.

Projekten ska drivas utifrån identifierade innovationsbehov och genomföras med en normkritisk metod eller ett normkritiskt angrepssätt, kopplat till någon eller några av de skyddade diskrimineringsgrunderna.

Utlysningen öppnar den 7 maj och stänger den 16 juni 2014.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo