2014-05-30

Hero Image

Två av tre ger jämställd service

Två av tre deltagare kan erbjuda invånarna en mer jämställd service. Åtta av tio har ett mer jämställt bemötande. Det är en del av resultatet när SKL summerar sex års stöd till jämställdhetsarbete i kommuner och landsting genom Program för hållbar jämställdhet.

Totalt har programmet beviljats 240 miljoner kronor av regeringen från 2008 till 2013. Nu har SKL överlämnat sin resultatrapport till Utbildningsdepartementet. Den visar att två tredjedelar av deltagarna kan peka på tydliga effekter för medborgarna. Åtta av tio kan visa på förbättringar i bemötande, arbetssätt och system för att leda och följa upp verksamhetens jämställdhetsarbete. Rättighet och kvalitet – Det är en självklarhet att invånarna inte ska få sämre service eller mindre resurser bara för att de har ett visst kön. Jämställdhet är en rättighet. Men det är också en fråga om kvalitet i verksamheten, säger SKL:s ordförande Anders Knape. Det kan handla om att flytta busshållplatsen närmare färjan i Visby hamn. Det gynnar inte bara kvinnor, som åker mer kollektivt än män, det är också bättre för miljön när det blir lättare att ta bussen än bil eller taxi. Eller så kan det handla om att få en jämnare könsfördelning i arbetsmarknadsåtgärder. Ett jämställdhetsavtal mellan JobbMalmö och arbetsförmedlingen har gjort att betydligt fler kvinnor får en åtgärdsanställning i kommunen. Det kan också handla om att anpassa utskrivningen av läkemedel till kvinnor och män. En ny webbtjänst från Stockholms läns landsting hjälper läkare att anpassa doserna efter patientens kön. Och det kan handla om att utforma fritidsgårdar så att tjejer också vill ta del av verksamheten. Till Kalmars genussmarta fritidsgård Funkabo kommer fler besökare än någonsin – samtidigt som andelen tjejer har ökat från 20 till över 40 procent. Ny kunskap och viktiga lärdommar Genom programmet har SKL fördelat statliga medel till jämställdhetsintegrering i ett 70-tal kommuner, landsting och andra organisationer. Tillsammans har de genomfört utvecklingsarbeten inom vård, skola, omsorg, inom samhällsplanering, kultur och fritid och räddningstjänst. Forskarna som följt programmet konstaterar att det resulterat i ett stort kunskapslyft. Totalt har över 100 000 utbildningstillfällen anordnats inom satsningen och jämställdhetsfrågan står på agendan på ett helt annat sätt än tidigare. Programmet har också gett viktiga lärdomar om jämställdhetsintegrering som strategi. ­– Alla delar i organisationen måste samverka. Men det är helt avgörande att den politiska ledningen och de högsta cheferna är drivande i arbetet, konstaterar Anders Knape.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo