2015-09-23

Regeringen satsar på jämställdhet i högskolan

Göteborgs universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning får i uppdrag att leda arbetet med jämställdhetsintegrering inom högskolan. Det föreslås i regeringens budgetproposition som presenterades under måndagen.

– Jämställdhetsintegrering ser jag som en viktig del för att nå jämställdhet i högskolan. Det är ett erkännande för Göteborgs universitet att vi får vara med och ta ansvar för det arbetet, säger rektor Pam Fredman.

Sedan tre år tillbaka arbetar redan ett fyrtiotal myndigheter med jämställdhetsintegrering, en strategi för att skapa ett jämställt samhälle. Än finns dock inga universitet eller högskolor med, något som regeringen nu vill ändra på. I den budgetproposition som presenterades under måndagen föreslår därför regeringen en satsning på 5 miljoner kronor årligen under fyra år. Ansvarig för att leda arbetet med jämställdhetsintegrering föreslås Göteborgs universitet bli.

– Vi får uppdraget för att vi håller på med ett liknande arbete vid andra myndigheter, berättar Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Ett antal av dessa ligger nära akademin, som Universitets- och Högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet samt tre andra finansiärer.

”Jämställdhetsintegrering handlar om att undersöka vad det är i de ordinarie processerna som gör att ojämställdhet överhuvudtaget uppstår.”

Jämställdhetsintegrering handlar om att gå till roten med jämställdhetsproblematiken, förklarar Kerstin Alnebratt.
– När man jobbar med jämställdhet ställer man ofta upp ett mål, exempelvis att en viss andel nya professorer ska vara kvinnor. Jämställdhetsintegrering handlar istället om att undersöka vad det är i de ordinarie processerna som gör att ojämställdhet överhuvudtaget uppstår. Finns det exempelvis någonting i sättet att bedöma forskningsansökningar som gör att kvinnor missgynnas?

Att också högskolan ska arbeta med jämställdhetsintegrering är något rektor Pam Fredman efterlyst i flera år. Hon är därför mycket glad över att Göteborgs universitet nu får detta uppdrag.
– Jag ser fram emot att vi får vara med och bidra till jämställdhetsintegreringen i högskolan, säger Pam Fredman.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo