2013-09-04

Ta täten! – företagande på lika villkor

Politiker, chefer, handläggare och rådgivare i Jämtlands län är först ut att delta i Tillväxtverkets utbildningssatsning Ta täten! som ska turnera runt om i Sveriges län och regioner fram till hösten 2014.

”Ta täten! – företagande och främjande i förändring” är en tredagars utbildning som Tillväxtverket erbjuder samtliga län och regioner. Utbildningen riktar sig till offentligt finansierade aktörer som har ett uppdrag att främja företagande och utveckla näringslivet, t.ex. genom rådgivning, inkubatorsplats och finansiering. Syftet är att öka kunskapen om hur ett företagsfrämjande på lika villkor för kvinnor och män bidrar till hållbar tillväxt.

Arbetar med regionalt case

I Ta täten! ingår det att arbeta med ett case som utgår ifrån regionens konkreta behov. I Jämtlands län, där drygt 40 nyckelpersoner som arbetar med att utveckla näringslivet samlades, har man valt unga kvinnors och unga mäns entreprenörskap. Jämtland är ett av de län där en stor andel unga kvinnor flyttar från länet för att utbilda sig och där det är angeläget att behålla och locka kompetens.

– Det är viktigt att öka entreprenörskapet hos unga i länet, det kan leda till att unga stannar kvar och att fler flyttar hit. Entreprenörskapet ska ses i relation till inflyttning och utflyttning till regionen. Vi måste se möjligheter på alla nivåer, säger Gun Myhr affärsrådgivare vid Almi företagspartner, och en av deltagarna i Ta täten!

Kunskap och metoder om jämställdhetsintegrering

Enligt Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” drivs 23 procent av företagen i Jämtland av kvinnor. Tillväxtviljan är hög och 49 procent av företagen som drivs av kvinnor vill växa genom att öka antalet anställda. Inom Ta täten! erbjuds kunskap och metoder för hur man kan arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering som ett verktyg för hållbar tillväxt.

– Det är roligt att Ta täten! dragit igång och att Jämtland är först ut. Under utbildningen hoppas jag på mer kunskaper om praktiska metoder att förbättra det vi redan gör idag, säger Sven Winemark, områdeschef näringsliv vid regionförbundet.

Del i en strategi för lika villkor

Ta täten! genomförs i Jämtland, Västerbotten, Västmanland, Jönköping, Västra Götaland, Norrbotten, Västernorrland, Dalarna, Kalmar och Skåne under hösten och vintern 2013. Till övriga län och regioner kommer Ta täten! under våren och hösten 2014.

Utbildningen är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag att ta fram en nationell handlingsinriktad strategi för hur kvinnor och män ska kunna ta del av rådgivning, finansiering och andra företagsfrämjande insatser på lika villkor. Strategin ska lämnas till regeringen våren 2015.

Läs mer om Ta täten! och Tillväxtverkets arbete med strategin.

 

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo