2013-12-06

Hero Image

Stockholms universitet satsar på fler kvinnliga professorer

Stockholms universitet nöjer sig inte med att ha näst högst andel kvinnliga professorer i landet. Nu satsar universitetet 15 miljoner på att öka andelen kvinnor genom att erbjuda mer tid till forskning för kvinnliga forskare och för rekrytering av kvinnliga gästprofessorer, det skriver universitetet i ett pressmeddelande (6/12).

Professorerna är den tjänstekategori vid universitet och högskolor i landet som har den största sneda könsfördelningen. 2011 var enbart 23 procent av professorerna kvinnor. Stockholms universitet har näst högst andel kvinnliga professorer i landet med 28 procent men nöjer sig inte med det. Nu genomför universitetet en jämställdhetssatsning i två delar på totalt 15,6 miljoner.

– Ett väsentligt hinder för befordran av kvinnliga docenter är bristen på tid för forskning och därmed vetenskaplig meritering. En ökning av andelen kvinnliga professorer är såväl en viktig jämställdhetsfråga som en viktig kvalitetsfråga för universitetet. Vi kommer att erbjuda 26 kvinnliga docenter tid till forskning och därmed vetenskaplig meritering, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

Den andra delen av satsningen ska öka anställningarna av kvinnliga gästprofessorer.

– Den här delen av satsningen görs i syfte att fånga upp de kvinnor som är bäst meriterade för gästprofessur. Kvinnliga gästprofessorer är utmärkta förebilder och kan ge nya impulser och uppslag för vår verksamhet, säger Kåre Bremer.

Stockholms universitet genomförde en liknande satsning 2006 vilket resulterade i att 15 kvinnliga docenter hade befordrats efter två år.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo