2012-04-19

SKL lanserar utbildningsmaterial för jämställda beslut

SKL:s checklista för jämställda beslut hjälper politiker och handläggare att införliva ett jämställdhetsperspektiv i beredning, beslut och uppföljning. Nu kommer utbildningsmaterialet som hjälper dig att använda checklistan.

SKL:s Program för hållbar jämställdhet har tidigare tagit fram en checklista för jämställda beslut. Checklistan finns i två versioner, en för politiker och en för handläggare.

Nu finns också ett utbildningsmaterial för er som vill arbeta aktivt med checklistan i kommuner och landsting. Materialet består av en serie powerpoint-bilder och en handledning.

Utbildningen bygger på dialog och deltagarnas aktiva medverkan. Bildserien är öppen så att du som utbildar kan komplettera med egna lokala exempel. Utbildningen beräknas ta cirka två timmar.

Den 27 april kl 11-12 kommer Ulrika Eklund och Magnus Jacobson som tagit fram utbildningen att ha en genomgång av materialet på webben där du kan se hur det är tänkt att fungera och ställa frågor. Håll utkik på jämställ.nu för närmare information.

Mer information samt checklistor och utbildningsmaterial för nedladdning finns här.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo