2015-05-28

Hero Image

Sju kommuner står modell för jämställdhetsarbete

28 maj startar pilotprojektet Modellkommuner för jämställdhet. Piteå, Umeå, Örebro, Jönköping, Eskilstuna, Kalmar och Malmö träffas för att lära av varandras jämställdhetsarbete.

Kommunerna som deltar i pilotprojektet har valts ut av Sveriges Kommuner och Landsting för att de har lång och bred erfarenhet av jämställdhetsarbete.

I Modellkommuner för jämställdhet får de möjlighet att lära av varandra genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt, genom metoden benchmarking. Eftersom tonvikten ligger på styrning och ledning deltar politiker, höga chefer och nyckelpersoner i de gemensamma träffarna.

Från bredd till topp

Pilotprojektet är en fortsättning på SKL:s storsatsning Program för hållbar jämställdhet (HåJ) 2008–2013, där ett 70-tal kommuner och landsting deltog.

– Jämställdhet är en del av kommunernas ordinarie uppdrag. Välfärdstjänster, service och resursfördelning ska vara likvärdiga för alla invånare, oavsett vad de har för kön, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– HåJ var en breddsatsning. Nu har vi samlat några av de kommuner som kommit längst med jämställdhetsarbetet för att ta utvecklingen ett steg vidare.

Jämställdhet kopplat till kvalitet

Att säkerställa likvärdig service till invånarna oavsett kön har en tydlig koppling till kommunernas kvalitetsarbete. Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) deltar därför som processtöd i piloten.

Pilotprojektet pågår under ett år. Därefter rullar projekt Modellkommuner för jämställdhet vidare genom att de sju deltagarna i piloten utgör noder i varsin ny grupp kommuner som ska lära av varandra. Efter ytterligare år kommer dessa i sin tur att utgöra noder i nya grupper.

Projektet i sin helhet är tänkt att löpa fram till 2018.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo