2017-11-06

Hero Image

Sex uppdaterade handledningar blir sju

Nationella sekretariatet för genusforskning har tidigare i sitt regeringsuppdrag Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) tagit fram sex handledningar till myndigheterna, för att underlätta i arbetet med bland annat jämställda styrdokument och jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. Nu är dessa uppdaterade.

De jämställdhetspolitiska målen utökades 2016 från fyra till sex stycken vilket skapade ett behov att uppdatera handledningarna som fanns tillgängliga för myndigheterna. När handledningarna ändå sågs igenom kompletterades de också med ett intersektionellt perspektiv. Exempelvis har fler könsalternativ adderas i texterna utöver kvinna och man för att myndigheterna ska kunna undersöka och problematisera flera maktstrukturer inom organisationen. Tanken är att myndigheterna då lättare kan få fördjupad kunskap om jämställdhetsarbetet med hjälp av fler dimensioner.

Utöver arbetet med de redan existerande handledningarna har det funnits en stor efterfrågan hos myndigheterna att kunna göra sin kommunikation mer jämställd. Därför lanserar nu Nationella sekretariatet för genusforskning en ny handledning: Så gör du: Jämställd kommunikation. Handledningen kommer att hjälpa myndigheterna att kommunicera på ett sätt som är tillgängligt för så många som möjligt, där förståelsen för olika grupper samt ett HBTQ-vänligt perspektiv ligger i fokus.

På frågan kring hur det har varit att arbeta med uppdateringen av handledningarna svarar Kerstin Säthil, projektassistent och ansvarig för uppdateringen:

– Det har varit kul, då jag har kunnat utgå från ett väldigt bra material. Uppdateringen visar på att det med enkla medel går att få ett bredare och mer träffsäkert perspektiv i jämställdhetsintegreringen, som kan leda till ett mer effektivt arbete på myndigheterna.

De uppdaterade handledningarna finns nu tillgängliga på genus.se och i verktygslådan här på Jämställ.nu.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo