2014-06-04

Hero Image

Samtal om jämställdhet i Almedalen

Den svenska jämställdheten placeras ofta i topp i internationella sammanhang. Men står framgångarna i vägen för utmaningarna? Det är en av frågorna som diskuteras när Jämställ.nu arrangerar samtal om jämställdheten i Almedalen.

I år jubilerar flera betydande bidrag till jämställdheten. Föräldraförsäkringen, jämställdhetsintegrering, det nordiska jämställdhetssamarbetet och statistikboken På tal om kvinnor och män är bara några exempel.

Med anledning av detta arrangerar aktörerna bakom Jämställ.nu (Sveriges länsstyrelser, Nationella sekretariatet för genusforskning, VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska ESF-rådet) en heldag om jämställdhet i Länsstyrelsens trädgård den 2 juli 2014.

This is jämställdhet – the true story

I en av programpunkterna diskuterar praktiker, politiker och forskare bilden av det svenska jämställdhetsarbetet. Sverige betraktas av många som redan jämställt och därför som färdiga med jämställdhetsarbetet. Men osynliggör framgångarna utmaningarna, och hur påverkar de Sveriges möjligheter att lära av andra?

Samtalet tar avstamp i bilden av det framgångsrika svenska jämställdhetsarbetet, men fokuserar på de utmaningar som trots allt fortfarande finns. Står bilden av det jämställda Sverige i vägen för utveckling? Hur kan vi komma till rätta med det?

Medverkar gör Kerstin Alnebratt, Nationella sekretariatet för genusforskning, Eygló Harðardóttir, jämställdhetsminister på Island, Vidar Vetterfalk, Män för jämställdhet och Annika Rembes, Generaldirektör på Svenska institutet.

I allMÄNhetens tjänst – är normer styr myndighetsarbete

Hur påverkar normer kring kön myndigheters arbete? Vilka konsekvenser får det för dig som medborgare? Och hur kan en förändring bli möjlig?

De frågorna arbetar 18 myndigheter med på uppdrag av regeringen. I ett av samtalen under Jämställdhetskalaset berättar myndigheterna om hur de arbetar för att skapa verksamheter som tjänar alla likvärdigt oavsett kön.

Bland de medverkande finns bland andra Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Göran Mårtensson, insatschef på Försvarsmakten, Sven Stafström, tf generaldirektör på Vetenskapsrådet och Janna Valik, generaldirektör på Boverket.

Ja må hen leva – en spaning om framtidens jämställdhet

Jämställdhetskalset avslutas med ett samtal om hur framtidens insatser för jämställdhet kommer se ut. Vad önskar sig dagens praktiker för framtidens efterföljare? Vad tycker forskarna att jämställdhetsarbetet behöver? Vad kan politiken lova? Och hur ska jämställdheten leva uti hundrade år?

Medverkar gör bland andra Maria Arnholm, jämställdhetsminsiter, Christian Eidevald, forskare vid Högskolan i Jönköping och Stockholms universitet, Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen och Kawa Zolfagary, skribent.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo