2014-05-27

Hero Image

Ny sajt för jämställt företagande

Ett företagande på lika villkor ger ett mer dynamiskt näringsliv med bättre förutsättningar för tillväxt. Det menar Tillväxtverket som genom sin nya webbplats Regionutmaningen.se vill ge en bild av hur företagandet verkligen ser ut i Sverige.

Offentliga resurser som ska främja företagande fördelas idag i högre utsträckning till traditionellt manliga branscher. Mer behöver göras för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att starta och utveckla företag. Först då kan vi ta tillvara den potential som finns för företagande hos hela befolkningen.

Beskriver hur företagandet ser ut

För att förändra är det viktigt att veta hur det faktiskt ser ut. Regionutmaningen.se är en webbplats som med hjälp av statistik och fakta beskriver hur företagandet ser ut länsvis fördelat på kvinnor och män. Statistiken har sammanställts av Tillväxtverket visar nyföretagandet fördelat på kvinnor och män, de branscher där flest kvinnor respektive män startar företag och tillväxtviljan i företag som drivs av kvinnor.

Bidra till en diskussion

Webbplatsen är en del av programmet Främja kvinnors företagande och är ett led i Tillväxtverkets regeringsuppdrag att ta fram en strategi för lika villkor i det företagsfrämjande systemet. Sajten ska bidra till en diskussion om hur vi kan få ett företagande på lika villkor mellan kvinnor och män, vilket är en förutsättning för jämställd regional tillväxt. Sajten vänder sig till tillväxtansvariga, företagsfrämjare, politiker, media och andra personer som är intresserade av näringslivsutveckling, regional utveckling och näringslivsfrågor i stort.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo