Föredrag

Här hittar du föredrag som olika personer hållit vid flera olika tillfällen. Du hittar fler föredrag från samma tillfälle genom att trycka på nästa film i filmrutan.

Föredrag med animationer

I filmerna kan du ta del av filmade föredrag som med hjälp av animationer förklarar frågor som Gender budgeting, könsskillnader i vården och jämställd samhällsplanering.

Feministiskt Forum 2013

Sveriges Kommuner och Landsting arrangerade flera seminarium under Stockholms Feministiska Forum i maj 2013.

Smart ekonomi

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Botkyrka, Göteborg och Borås tagit fram beräkningar som visar att jämställdhet kan vara en god affär för samhället. I föredragen berättar kommunerna om arbetet med Smart ekonomi.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo